Svenska Schäferhundklubben

Bli medlem

För att bli medlem i Sk Solsta, krävs att du också är medlem i Svenska Schäferhundklubben och Svenska Brukshundklubben (SBK). Är du redan medlem i SBK betalar du endast 350 kr till Svenska Schäferhundklubben.

Medlemskapet är rullande, du är alltså medlem ett år framåt räknat från inbetalningsdatum.

För anmälan, klicka på aktuella alternativ nedan. (Blå text)

Helbetalande medlem
Avgift till Svenska Schäferhundklubben  (inkluderar 400 kr till Svenska Brukshundklubben) 750 kr
Avgift till Sk Solsta 400 kr
   
   
Familjemedlem  (boende på samma adress som helbetalande medlem)
Avgift till Svenska Schäferhundklubben 125 kr
Avgift till Sk Solsta 200 kr
   
   
Ungdomsmedlem (7-25 år)
Avgift till Svensk Hundungdom  (Välj SBK:s rasklubbar = Svenska Schäferhundklubben) 275 kr
Avgift till Sk Solsta 400 kr

 

Bilbo o Martina