Svenska Schäferhundklubben

Anmälan medlemskap

Fyll i anmälan och sätt in medlemsavgiften på Sk Solstas Plusgirokonto 134 85 15 - 6  (Skriv "medlemskap" på inbetalningen)