Svenska Schäferhundklubben

Anmälan Exteriörbeskrivning

 

 

 

 

 

 

  

 

Anmälningsformuläret

När anmälan är ifylld så skriver du in koden och trycker på  Skicka

Då kommer meddelandet ”Tack för din anmälan” genast upp på skärmen.

Det är bekräftelsen på att din anmälan har kommit fram!   PM skickas ut till din e-postadress.

Om du inte fått ditt PM 7 dagar före provet  -  kontakta provansvarig!

Betalning

Anmälningsavgift: 150 kr.   Inbetalning till Sk Solsta  Pg 134 85 15 - 6

Skriv hundens namn och provform på inbetalningen!  

Vid sen inbetalning  -  medtag kvitto!

Villkor för deltagande

Anmälan och deltagaravgift ska vara arrangören tillhanda senast 14 dagar före provet.

Kontakta provansvarig för eventuell efteranmälan.

Rätt att delta på Sk Solstas Exteriörbeskrivning för Korning har alla registrerade schäferhundar som uppnått 18 månaders ålder.