Svenska Schäferhundklubben

Anmälan Uthållighetsprov

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anmälningsformuläret

När anmälan är ifylld så skriver du in koden och trycker på  Skicka

Då kommer meddelandet ”Tack för din anmälan” genast upp på skärmen.

Det är bekräftelsen på att din anmälan har kommit fram!   PM skickas ut till din e-postadress.

Om du inte fått ditt PM 7 dagar före provet  -  kontakta provansvarig!

Betalning

Anmälningsavgiften är 200 kr.   Inbetalning till Sk Solsta  Pg 134 85 15 - 6

Skriv hundens namn och provform på inbetalningen!   Vid sen inbetalning, medtag kvitto till provet!

Villkor för deltagande

Anmälan och deltagaravgift skall vara arrangören tillhanda senast 14 dagar före provet.

Kontakta arrangören för eventuell efteranmälan.

Rätt att delta på Uthållighetsprov har samtliga registrerade raser som ligger under SBK:s avelsansvar och som uppnått 16 månaders ålder. Hund som fyllt 7 år äger ej rätt att deltaga.

För kompletta regler och anvisningar klicka här!