Svenska Schäferhundklubben

Anmälan Avelskorning 

 
 

Betalning

Anmälningsavgiften är 260 kr.   Inbetalning till Sk Solsta  Pg 134 85 15 - 6
Skriv hundens namn och provform på inbetalningen!   
Vid sen inbetalning, medtag kvitto till provet!